top of page

5 tips för en lyckad digital kampanj

DIGITALA KAMPANJER SÅ SOM E-POSTMARKNADSFÖRING OCH SÖKMOTOROPTIMERING ÄR OTROLIGT KOSTNADSEFFEKTIVA SÄTT FÖR DIG SOM FÖRETAG ATT ANVÄNDA FÖR ATT NÅ UT TILL DIN MÅLGRUPP.

MEN HUR GÖR MAN EGENTLIGEN FÖR ATT LYCKAS MED EN DIGITAL KAMPANJ?

VAD KAN KOMMA ATT KRÄVAS FÖR ATT KAMPANJEN SKA GENERERA ETT SÅ BRA RESULTAT SOM MÖJLIGT?

OCH VAD KRÄVS EGENTLIGEN FÖR ATT NI SKA STICKA UT I DEN DIGITALA DJUNGELN?

VI HAR TAGIT FRAM 5 VIKTIGA STEG ATT GÅ IGENOM FÖR ATT LYCKAS MED ERA DIGITALA KAMPANJER. ÄR DU SUGEN PÅ ATT VETA MER ELLER VILL DU BOLLA TANKAR OCH IDÉER ÖVER HUR DU SKA LYCKAS ÄNNU BÄTTRE MED DINA KAMPANJER?

KONTAKTA OSS REDAN IDAG SÅ HJÄLPER VI DIG ATT ROCKA DINA DIGITALA KAMPANJER!

TIPS 1

FÖRBEREDELSER

För att er digitala kampanj ska sticka ut i bruset och generera ett så bra resultat som möjligt krävs det att ni är väl förberedda. Och för att ni ska kunna öka kampanjens träffssäkerhet anser vi att ni väl bör kunna besvara dessa tre följande frågor:
 

VEM SKA ER KAMPANJ NÅ?
För att er digitala kampanj ska bli så lyckad som möjligt krävs det att ni identifierar de personer som dels redan använder era tjänster eller produkter, men också de som ni vill nå med er kampanj. När ni identifierat vilket målgrupp den digitala kampanjen ska nå är det också viktigt att ni skapar ett innehåll som blir rätt mot målgruppen.
Ta fram innehåll som era identifiera prospects och suspects förväntar sig att se från ert varumärke och er kampanj kommer se solens strålar. 

VILKA MÅL OCH SYFTEN HAR NI FÖR KAMPANJEN?

Innan ni sätter igång med er digitala kampanj behöver ni ett tydligt kampanjmål, varför?

För att ni ska kunna analysera hur er digitala kampanj har gått är det av största vikt att ha ett mål att mäta mot, utan ett tydligt mål vet ni inte heller vad ni ska analysera och kan inte heller se om ni uppnår de eller inte. 

Här finns det flertalet verktyg att välja mellan som kan hjälpa er att mäta resultatet: Google Analytics, Google Ads och Facebook Business Manager har flera verktyg som samlar data och är en bra start. 

HUR SKA ER KAMPANJ GENOMFÖRAS?

Genom att ni framställer ett konkret kampanjmål kommer ni också få enklare för er att lägga upp en digital strategi som innehåller kampanjen och de planerade aktiviteterna.
Strategin bör presentera en eller flera tydliga personas som ni vill nå, vilka kanaler ni ska använda er av och hur ni ska utvärdera era resultat.
Hur, vad och när innehållet skall skapas, publiceras och analyseras är grundstenarna.

Oavsett vilken form du väljer att använda dig av i ditt innehåll så är det otroligt viktigt att du ser till att rätt budskap förmedlas och att ni kommunicerar på samma sätt överallt. Detta för att minimera förvirring hos era mottagare, som i värsta fall leder till att de missar syftet med kampanjen. 

I framställningen av ert innehåll är det viktigt att ni analyserar och ser till vilka förväntningar och önskemål i kommunikationen som finns hos era kunder. Använd den kunskapen ni får in utav att analysera er målgrupp för att nå rätt även emotionellt med er kampanj. 

tips 2

skapa relevant innehåll

TIPS 3

mobilanpassa

Se till att mobilanpassa allt ert innehåll. 

Idag prioriteras inte bara mobilen först utav Google, utan även av oss själva då det är den enhet som levererar störst tillgänglighet för oss. Mobilanpassar du inte din digitala kampanj finns det en otroligt stor risk att du tappar besökare och upplevelsen blir inte densamma.

Det är alltså av största vikt att allt fungerar och är anpassat till flera olika enheter för att inte tappa kunder på vägen. Minimera krångel, extra tid och osmidighet - Lägg den extra tiden på att allt fungerar längst hela köpresan. 

Varför ska ni genomföra A/B-tester kanske du tänker?

A/B-tester fungerar på det sättet att ni prövar flera olika versioner av er kampanj och ställer resultaten mot varandra. Detta gör ni för att ta reda på vilket innehåll som faktiskt genererar bäst resultat. 

Det innebär kort och gott att ni gör dessa tester för att se vilken av versionerna som konverterar bäst och som ni i slutändan ska använda er av. 

Genom att testa, utvärdera och optimera kommer ni se en stor skillnad i både intäkter och kunder - alltså en lyckad kampanj

tips 4

a/b-testa

TIPS 5

analysera resultat

Följ upp er kampanj genomgående för att få en tydlig överblick över prestationen. Når ni rätt personer? Förstår de budskapet? Hur ser konverteringen ut?

Analysering av resultatet ger er en möjlighet att ta bort kampanjen helt om det inte går som förväntat och önskat, men också att gå in och förändra för att optimera!

När er digitala kampanj är över tittat ni tillbaka mot de uppsatta kampanjmålen och analyserar slutresultaten. I slutändan ger en digital kampanj mycket data, se därför till att kampanjmålen är SMARTA - detta gör det enklare att analysera!!

bottom of page