top of page

INFLUENCER MARKETING

MED INFLUENCER MARKETING KAN NI NÅ UT TILL ER MÅLGRUPP OCH SE TILL ATT TUSENTALS PERSONER HITTAR TILL ER HEMSIDA, OCH DET BÄSTA AV ALLT - DET ÄR LÄTT ATT STARTA.

Är du sugen på att veta mer eller vill du bolla tankar och idéer över hur du ska lyckas ännu bättre med ER INFLUENCER MARKETING? Kontakta oss direkt idag så hjälper vi dig att rocka er digitala värld.

INFLUENCER MARKETING

Med influencer marketing kan ni nå ut till er målgrupp och se till att tusentals personer hittar till er hemsida, och det bästa av allt – det är lätt att starta.

 

Människor älskar att interagera med andra människor, och vi i dagens samhälle influeras av personer vi litar på. Jag kan nästan med säkerhet påstå att du någon gång har köpt en viss specifik produkt eller tjänst på grund av att en välkänd eller inspirerande person använt eller pushat den. Influencers har byggt en lojal och engagerande följarskara genom att skapa inspirerande och lockande innehåll via sina sociala kanaler. Dessa är alltså perfekta att använda för att skapa en större medvetenhet och trygghet kring era produkter och tjänster.  

För att lyckas med influencer marketing bör ni först och främst ta reda på vilket värde det kan tillföra till verksamheten sam hur det kompletterar och förstärker era andra kanaler och insatser gällande marknadsföring.  Under de senaste åren har influencer marketing utvecklats från en kompletterande del till marknadsföringsmixen, till en miljardindustri.  

Till skillnad från andra betalda marknadsföringskanaler kräver influencer marketing konsekvent personligt samarbete och kommunikation. Influencer marketing fungerar eftersom marknadsföring på det sättet använder sig av word-of-mouth och social proof, som i dagsläget är viktigare än någonsin i en framgångsrik marknadsföringsstrategi.

Kunder litar mer på vad vänner, familjen och personer man beundrar säger om det de köper och använder, snarare än vad företaget själva säger om produkter och tjänster. Detta på grund av att vi dagligen möter den mängd med reklam och annonser som vi gör.  

VARFÖR FUNGERAR DET?

MÄNSKLIG PSYKOLOGI

Som vi snabbt nämnde tidigare skapas det ett känslomässigt band mellan följare och influencers som kan jämföras med en vänskaplig relation. Man känner sig närmre och har ett större förtroende på grund av den höga parasociala interaktionen som finns mellan influencer och kund. 

Rekommendationer har alltid varit och är fortfarande en av de mest effektiva marknadsföringskanalerna man kan få och använda sig av. Framförallt de som kommer från någon vi känner förtroende till. 

WORD-OF-MOUTH

ÖKAD KONSUMTION AV SOCIALA MEDIER

Konsumenter lever idag sina liv genom sociala medier och kanalen har blivit en självklar plats för att söka inspiration, information, kontakta och även umgås med varandra digitalt.

Att associeras med rätt influencer är otroligt kostnadseffektivt sätt att bygga varumärke på. De värderingar, det förtroende och den image som influencern ni samarbetar med har överförs även på er som annonsör. Därför är det av största vikt att också välja med omsorg vilka samarbetspartners ni tar. 

ASSOCIATIONS-VÄRDE

KÄNNS DET KLURIGT? VILL NI HA HJÄLP ATT KOMMA IGÅNG MED INFLUENCER MARKETING OCH ROCKA ER DIGITALA VÄRLD?

KONTAKTA OSS REDAN IDAG SÅ HJÄLPER VI ER VARJE STEG FRÅN START TILL AVSLUT!

bottom of page