top of page

5 steg för att lyckas med din content marketing

Content marketing är ett strategiskt marknadsföringssätt som är inriktad på att skapa och distribuera värdefull, relevant och konsekvent innehåll för att locka och behålla intressenter för att i slutändan driva till lönsamhet. 

i denna marknadsföring använder du dig av innehåll som ljud, bild, text, video och bilder för att sprida ditt varumärke, identitet och produkter. det går helt enkelt ut på att skapa innehåll som dina kunder, framtida som tidigare vill ha och som ger någon form av värde. content marketing passar alltså perfekt för dig som vill synas, då det helt enkelt är perfekt oavsett vilken plats du väljer att publicera innehåll på.

men vad krävs för att lyckas med din content marketing? 
Vi har tagit fram våra 5 viktigaste steg för att lyckas med content marketing för dig. Är du sugen på att veta mer eller vill du bolla tankar och idéer över hur du ska lyckas ännu bättre med ditt innehåll?

Kontakta oss direkt idag så hjälper vi dig att rocka din content marketing!

steg 1

strategi

För att innehållet ska hålla en röd tråd, tala direkt till din målgrupp och vara lättare att både skapa och sprida är en strategi en stor tillgång vid ert arbete med content marketing. Faktum är att ni har 583% större chans med er marknadsföring om ni har en konkret och nedskriven content marketing-strategi som är tydlig för alla inblandade parter. 

Det finns i dagens digitala djungel många fallgropar när det kommer till content marketing och ditt framtida jag kommer tacka dig om du lägger ner den extra lilla tiden på att planera ditt innehåll istället för att höfta fram det vid olika tillfällen. Med en strategi presenterar och reder du ut frågor såsom syfte, mål, målgrupp och kanalval som matchar just det du vill åstadkomma. En bra grej är även att tänka igenom vilka utmaningar och frågor som du kan tänkas möta på vägen, och planera över vilka actions som kan matcha dessa. 

Med en strategi får du en tydlig plan, vilket även gör att du kan planera långt i förväg både när det kommer till planering av innehåll och publicering. På så sätt slipper du stå stressad och publicera innehåll lite hipp som happ. Om ni lägger ner tid på att skapa processer för varje del i strategin behöver ni inte heller uppfinna hjulet varje dag. Istället kan ni systematiskt och enkelt följa listor över tillvägagångssätt och procedurer.

Strategin kommer även hjälpa till att guida alla delaktiga genom att ge en grundlig förståelse över hur innehållet ska presenteras. Detta gör att alla kommunicerar på samma sätt och med samma tonalitet, vilket gör att risken för platt fall av personlighetsklyvning (vilket ni vill undvika) minimeras. 

Genom att hålla samma tonalitet i er kommunikation skapas ett starkare band gentemot era kunder och ert varumärke kan på så sätt stärkas. Utforma därför strategin tydligt så att vem som helst inom verksamheten snabbt får en förståelse över hur och varför ni ska hålla just er tonalitet på ert sätt. 

Utan en strategi kommer ni även ha svårt att analysera och mäta hur ert innehåll faktiskt presterar, och ni kan inte heller se vad som fungerar och vad ni faktiskt behöver ändra på. Alltså: en strategi är superviktig, då utan den kan ni inte se resultat vilket leder till att ni inte vet om ni kastar pengar i sjön. 

Lägg upp en strategi och följ upp resultatet så att ni kan lägga rätt tid på rätt sak och inte mata fiskarna med era pengar. 

Med en content marketing-strategi kommer ni alltså spara tid, stärka varumärket och öka er ROI. Ni har 538% större chans att lyckas med er content marketing om ni har en nedskriven strategi. med andra ord: ni behöver en strategi och game plan. 

Glöm dock inte: anpassa strategin utefter er verksamhet, era mål och syften. 

Vad vill ni prata om? Hur vill ni presentera det? Vad ska upp på vilken plattform?

Att komma på vad man ska presentera för innehåll i sin content marketing kan komma från flera olika håll och kanter. Utefter vilket syfte ni har presenterat i strategin är det bara för er att starta bolla tankar och idéer, våga gå utanför boxen! Håll koll på vad er målgrupp är ute efter och engagerar sig i, därefter är det bara låta hjärnkontoret börja arbeta.

Tycker du att det är svårt att komma fram till något? Våga samla innehållsidéer från flera perspektiv. Er verksamhet vinner otroligt mycket på att samla idéer från flera olika ben, alla kan bidra med något och framförallt olika perspektiv som kan vara bra att tänka på och kommunicera ut. 

Men det räcker ju inte bara med att samla idéer och tankar. För att ert innehåll ska se dagens ljus krävs det att fler uppgifter utförs. Det är en bra idé att bestämma vem som ansvarar för vad och hur lång tid innan en publicering saker ska vara färdiga. Skapa därför gärna checklistor för arbetet där ni kan säkerställa att ert innehåll möter dagsljuset i rätt tid och med den approachen ni vill förmedla. I detta läge är det en god idé att framställa en content calender (innehållskalender). En content calendar blir egentligen ovärdelig för er när ni ska lyckas med denna satsningen. Den behöver inte vara avancerat utformad utan kan enkelt göras i ett excel-dokument eller liknande delningsbart dokument. I content calendern planerar ni vad som publiceras, i vilken kanal det ska publiceras, när det ska publiceras och vem som är ansvarig. 

steg 2

innehåll & skapande

steg 3

spridning

Att sprida innehållet är en förutsättning för att ni ska nå ut till er målgrupp och lyckas med er content marketing, för det kvittar ju faktiskt om det är det bästa innehållet ni någonsin skapat om ingen ser det! Därmed bör också hur ni ska sprida ert innehåll vara en del av er strategi, och planerad redan innan ni påbörjar steg 2

Man kan sprida sitt innehåll i flera olika kanaler, utgå ifrån er strategi och de som passar bäst för ert ändamål och er målgrupp. I samband med spridningen är det fördelaktigt om du även gör det delbart för andra, då detta kan komma att ge dig ännu bättre exponering, som dessutom är helt gratis.

Några av de kanaler som kan vara lämpliga att sprida ert innehåll i är:

Sociala medier: Här kan du dra nytta av din följarskara för att dra trafik till din webbplats. du har även möjlighet att sponsra innehållet så att det når ännu fler!

 

Nyhetsbrev: Skicka ut en uppdatering med ny information, eller en notis om att ni faktiskt uppdaterat era kanaler, bloggar eller webbplats med fantastiskt bra content som bara inte får missas!

 

Sökmotoroptimering: En självklar del för att sprida ert innehåll. Använd handplockade fraser och nyckelord och skapa innehåll som era besökare verkligen vill ta del av, då får du med största sannolikhet ökad synlighet i sökmotorn. 

Betalda kanaler: Idag är det en självklarhet att använda betald annonsering för att visa produkter och erbjudanden, så varför skulle man inte kunna använda det samma med nytt innehåll? Använd er av betald annonsering för att marknadsföra och nå en större målgrupp! 

Medans järnet är varmt är det otroligt viktigt att ni behåller er publiks intresse. Se till att det du producerar ut faktiskt är så pass bra innehåll att din publik blir så fängslade att de vill se mer, och erbjud mer. Det är otroligt viktigt att inte bara fokusera på den första och andra publiceringen. Se till att håll intresset uppe genom att kontinuerligt publicera innehåll som är utbildande, inspirerande och underhållande. 

För att hålla intresset fortsatt uppe kan du ge din publik chansen att signa upp sig på exempelvis nyhetsbrev som sker i samband med ny-publicering, för att de aldrig ska missa något.

E-postmarknadsföring: Avsluta dina fängslande inlägg med enkla formulär för att publiken ska ha möjlighet att börja prenumerera på ert nyhetsbrev. Vips, så är e-postadressen ifylld och du har fått direktkontakt med en ny person. Genom nyhetsbrev får du ett effektivt och bra sätt att sprida information samtidigt som du får en lagom personlig kontakt med din kund. mottagarna har på egen hand valt att bli kontaktade av dig, utnyttja det. kom ihåg att fortsätta håll innehåll kvalitativt och att det följer den generella tonaliteten som satts i strategin. 

steg 4

håll intresset uppe

steg 5

mät & analysera

Som alla marknadsaktiviteter kräver även dessa en investering från er, både i form av tid och i form av pengar. Ni bör därför löpande analysera ert material för att se vad som fungerat bra, vart förbättringsmöjligheter finns och vilket innehåll ni kan strunta helt i - för att inte kasta pengarna i sjön. 

Det blir alltså av största vikt att utvärdera för att kunna visa på handfasta resultat som rättfärdigar den investering ni gjort. 

Ni kan enkelt och strukturerat samla in data från de kanaler ni använder, se till bara att använda er av den statistik ni har tillgänglig för att kunna mäta samma under hela tiden. 

är du intresserad av att komma igång? kanske känns det lite klurigt? vi hjälper er att ta fram strategier och guidar er i den digitala djungeln!

TACK FÖR DITT MEDDELANDE!

vI ÅTERKOMMER MED SVAR SÅ SNART SOM MÖJLIGT!

bottom of page