top of page

MARKETING AUTOMATION

VAD ÄR EGENTLIGEN MARKETING AUTOMATION OCH VAD ÄR SYFTET TILL EN AUTOMATISERAD MARKNADSFÖRING?

VI SAMLAR BEGREPPET OCH GER SYFTEN TILL VARFÖR NI SKA BÖRJA ARBETA MED MARKETING AUTOMATION REDAN IDAG.

Är du sugen på att veta mer eller vill du bolla tankar och idéer över hur du ska lyckas ännu bättre med ERA AUTOMATISERADE PROCESSER? Kontakta oss direkt idag så hjälper vi dig att rocka er värld.

VAD ÄR MARKETING AUTOMATION?

Marketing automation är en strategi inom marknadsföring och försäljning som utnyttjar programvara för automatisering. Tekniken erbjuder ett resurssnålt sätt att individuellt stärka kundrelationer som leder till affär. Det handlar alltså om att hitta, attrahera och behålla kunder – samtidigt öka företagets intäkter.  

I ett system med marketing automation samlar företaget allt som är relaterat till marknadsföring och kundbearbetning på ett och samma ställe. Det kan handla om kund- och projektregister, segmentering, poängbedömning på hur sannolik en webbplatsbesökare är till avslut, relationsmarknadsföring, mer- och korsförsäljning, kundvårdsprogram eller matning av avkastning på marknadsinvesteringar.  
På ett enkelt sätt skapar du i systemet e-postkampanjer och formulär. Du kan mäta dina kampanjer och har en överblick på företagets marknadsföringsaktiviteter. Företagets CRM-verktyg kan integreras vilket underlättar samarbetet mellan marknads

VAD ÄR SYFTET MED AUTOMATISERAD MARKNADSFÖRING?

Utifrån slutkunden blir marketing automation, rätt använt, ett steg bort från irrelevant och opersonlig masskommunikation. Vilket en betydande del av köparna kräver idag. 
För de företag som använder marketing automation på rätt sätt, blir kampanjerna mer exakta och anpassade mot användaren. Vilket ger säljavdelningen hetare leads och marknadsavdelningen nöjda och lojala kunder. 

Kort sagt en ökad möjlighet till både bättre resultat och bättre kundvärde.  

EFFEKTIVISERADE ARBETSFLÖDEN

Med hjälp av ett marketing automation system kan ni strömlinjeforma era arbetsflöden, arbeta mer effektvigt och mäta era sälj- och marknadsaktiviteter och därmed få koll på er avkastning. 

En potentiell kund som besöker ditt företags webbplats för första gången kan behöva bearbetas på ett strukturerat och genomtänkt sätt innan personen i fråga är redo att bli kund. Med marketing automation kan du göra detta utifrån data om hur besökaren beter sig på webbplatsen. Till exempel vilka länkar besökaren klickar på, vilka filer som laddas ner och vilka filmer hen tittar på. Utifrån beteendet sätts poäng på hur sannolikt det är att besökaren kan omvandlas till kund. Arbetssättet ger kort sagt ett bättre underlag för en kortare och mer effektiv säljprocess.

STÄRK RELATIONEN INNAN KÖP

IDENTIFIERA KÖPARE

För att kunna hitta guldkornen i sandhögen, det vill säga sannolika kunder, behöver du hitta sätt att identifiera dem. När du vet hur din potentiella målgrupp ser ut och har lämnat elektroniska fotspår som indikerar att de är redo för affär, hittar marketing automation-systemen dem åt dig. Systemet kan också enkelt segmentera dem efter parametrar som ålder, kön och intresseområden. Därför behöver det finnas en nära koppling till företagets säljare som kan ta över bearbetningen av den potentielle kunden anpassat efter personens profil. 

 Processen är inte över när besökaren omvandlats till kund. Det är viktigt att vårda sin kund även efter att en första affär är genomförd. En kund som är nöjd kan man ofta sälja mer av samma vara till, eller andra relevanta produkter och tjänster. Där ett standardiserat månadsutskick sällan är nog effektivt, ger marketing automation dig möjligheter att personalisera kommunikationen med kunden utifrån dennes behov och önskemål.

VÅRDA KUND OCH SÄLJ MER

FÖRDELAR MED MARKETING AUTOMATION

 • Marknadsavdelningen sparar tid och resurser. När grundjobbet är gjort och allt är igång så går det mesta helt automatiskt. 
   

 • Säljavdelningen får mer relevanta leads att arbeta med. Användarens engagemang mäts med hjälp av “scoring” vilket gör det lättare för säljarna att se vilka som är heta leads. 
   

 • Ni får bättre koll på egen data. Genom att analysera datan kan ni se hur leadsprocessen ser ut, från att en användare kommer in på din webbplats till att användaren konverterar. Med hjälp av denna data kan ni enkelt se vilka kampanjer som levererar bäst leads.  

5 STEG FÖR ATT ENKELT KOMMA IGÅNG

 1. Definiera upp dina behov och målsättningar. Innan man installerar verktyg är det viktigt att veta vilket resultat man förväntar sig. 
   

 2. Välj ett verktyg för automatiseringen. Utvärdera verktygets egenskaper, användarbarhet, dess möjligheter till integrering, support, prissättning.
   

 3. Fundera över vad projektet innebär. Har ni en budget som är tillräckligt stor? Har ni tillräckliga resurser för att den automatiserade marknadsföringen ska ge önskad effekt? 
   

 4. Gör upp en plan. När du har satt upp dina mål, valt leverantör och kartlagt dina resurser - då är det dags att utforma en plan för processer. 
   

 5. Lägg en stabil grund innan du försöker dig på komplexa och avancerade automatiseringar. Även om det är frestande att skynda snabbt bör ni ta det i en takt som passar er.  

KÄNNS DET KLURIGT? VILL NI HA HJÄLP ATT KOMMA IGÅNG MED MARKETING AUTOMATION OCH ROCKA ER DIGITALA VÄRLD?

KONTAKTA OSS REDAN IDAG SÅ HJÄLPER VI ER VARJE STEG FRÅN START TILL AVSLUT!

bottom of page